Odpowiedzi

2009-11-16T21:27:14+01:00
Demokracja bezpośrednia - obywatele biorą bezpośredni udział w podejmowaniu decyzji politycznych
pośrednia ( przeciwieństwo powyższej)

Rzecznik spraw obywatelskich należy do organów ochrony prawnej i kontroli. Ma za zadanie strzec praw i wolności obywateli.
2009-11-16T21:47:29+01:00
Rzecznika praw obywatelskich- Stoi na straży wolności i praw obywateli. Każdy ma prawo wystąpić do Rzecznika z wnioskiem o udzielenie pomocy w ochronie swoich praw i wolności.
Rzecznik bada czy na skutek działania organów państwowych nastąpiło naruszenie prawa obywatela. Bada także, czy działalność organów jest zgodna z zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej.