Oblicz:
a)częstotliwość obiegu Ziemi naokoło swej osi, przyjmij, że doba wynosi T=24h
b)prędkość liniową ciał na równiku, przyjmij, że promień Ziemi wynosi R=6400km
c)przyśpieszenie dośrodkowe ciał znajdujących się na równiku.

1

Odpowiedzi

2009-11-16T22:39:28+01:00
A)częstotliwość obiegu Ziemi naokoło swej osi, przyjmij, że doba wynosi T=24h
T = 24*3600 = 86400s
f = 1/T = 1/86400 = 1,16*10^-5 Hz, czyli 11,6 µHz

b)prędkość liniową ciał na równiku, przyjmij, że promień Ziemi wynosi R=6400km
v = 2 π R / T
V = (2*π*6400) / 24 = 1675,5 km/h

c)przyśpieszenie dośrodkowe ciał znajdujących się na równiku.
a = v^2 / R = 465,42^2 / 6 400 000m = 0,0338 m/s^2

I rachunek jednostek:
(m^2/s^2 )/m = m/s^2, czyli wszystko się zgadza.
2 3 2