Przekształć podaną rozmowę w tekst ciągły zmieniając mowę "niezależną" na mowę "zależną":

-Jeden ze stojących podszedł do niego i zapytał:
-Jaka firma wytwarza takie skafandry?
-Ja sam, ale jestem tu w sprawie kontaktu.
- To świetnie . Moja firma tego nie produkuje ,ale jeśli nie jest pan zbyt drogi, byłby to szlagier! Czy ma pan patent?
- Nie
- Proszę to opatentować i skontaktować się ze mną.
-Podgrzewany plastyk-- usłyszał Anun .
- Postęp techniczny obserwuje się we wszystkich dziedzinach-- usłyszał jeszcze.

3

Odpowiedzi

2009-11-17T09:53:52+01:00
Jeden ze stojących podszedł do niego i zapytał "jaka firma wytwarza takie skafandry?" Ten odpowiedział mu "Ja sam, ale jestm tu w sprawie kontaktu."Tamten odparł na to: "To świetnie . Moja firma tego nie produkuje ,ale jeśli nie jest pan zbyt drogi, byłby to szlagier! Czy ma pan patent?" i usłyszał odpowiedź "Nie". Wtedu oznajmił "Proszę to opatentować i skontaktować się ze mną."." Podgrzewany plastyk"- usłysszał Anun, a po chwili "Postęp techniczny obserwuje się we wszystkich dziedzinach".

Też to miałąm na polskim, łatwe :)
16 3 16
2009-11-17T12:13:22+01:00
Jeden ze stojących podszedł do niego i zapytał się jaka firma wytwarza takie skafandry?Ten odpowiedział mu że on sam ale jest tu w sprawie kontaktu."to świetnie"odparł.i dodał,że jego firma tego nie produkuje,ale jeśli nie jest zbyt drogi,byłby to szlagier.I zapytał czy ma na to patent."Nie" odpowiedział.Poprosił go o opatentowanie i skontaktowanie się z nim."podgrzewany plastik"usłyszał Anun i usłyszał jeszcze że postęp techniczny obserwuje sie we wszystkich dziedzinach.
14 4 14
2009-11-17T13:47:11+01:00
Jeden ze stojących podszedł do Anuna i zapytał jaka firam wytwarza takie skafandry. Mężczyzna odpowiedział, że on ,ale jest tu w sprawie kontaktu. Usłuyszał że to świetnie, lecz jego firam tego nie produkuje, ale jeśli nie jest on zbyt drogi, byłby to szlagier i spytał się czy ma patent. Tamten poinformował go, iż go nie posiada. Mężczyzna poprosił go, aby opatentowal produykt i skontaktował się z nim. Usłyszał także, słowa podgrzewny plastik i to, że postęp techniczny obserwuje się we wszystich dziedzinach.
13 3 13