Odpowiedzi

2009-11-17T12:44:19+01:00
H₂SO₃ <==> 2 H⁺ + SO32 ⁻
1 cząsteczka kwasu siarkowego (IV) dysocjuje na 2 kationy wodoru i 1 anion siarczanowy (IV)
2 2 2