Odpowiedzi

2009-11-17T16:33:46+01:00
Oczywiście, że obywatele polscy mają wpływ na sprawowanie władzy.
Możemy wpływać na kilka sposobów np. poprzez referenda, czy to lokalne czy ogólnokrajowe.
Wybory powszechne również są wpływem, choć pośrednim. Wybieramy swoich przedstawicieli, którzy w naszym imieniu rządzą i dokonują wyborów.
Poza tym do bardziej "efektywnych" wpływów można zaliczyć różnego rodzaju strajki, czy manifestacje.
2009-11-17T21:31:56+01:00
Obecnie w Polsce obywatele mają nikły wpływ na rządznie państwem. Niedawno zresztą kanadyjscy uczeni dowiedli, że prawdopodobieństwo, że głos jednego obywatela zmieni wynik referendum, bądź zwycięzcę drugiej tury wyborów prezydenckich, jest 740 mniejsze, niż to, że podczas drogi do lokalu wyborczego, wyborcę potrąci samochód.

Podobnie szary obywatel nie ma szans na przekonanie ludzi do swoich racyj - przy prawie czterdziestomilionowej populacji, przekonanie całego społeczeństwa jest niemożliwe przy braku dostępu do massmediów.