1. Kapitał 2000 dolarów złożyono na lokacie dwuletniej, oprocentowanej w wysokości 4 % w stasunku rocznym. Oblicz kapitał końcowy, gdy:
a) odsetki dopisywane są do kapitału na końcu każdego roku oszczędzania,
b) odsetki są kapitalizowane co 6 miesięcy.
Wynik zaokrąglij do pełnych centów.

2. Pan Robert wygrał w Milionerach 64000 zł i postanowił ją wpłacić do banku.Bank zaoferował dwa rodzaje lokat terminowych:
a) sześciomiesięczną z oprocentowaniem rocznym 10,5 %
b) dwudziestoczteromiesięczną z oprocentowaniem rocznym 11,3 %.
Która z proponowanych ofert jest korzystniejsza dla pana Roberta po 2 latach i o ile?

2

Odpowiedzi

2009-11-17T15:18:51+01:00
A)
2000 - tyle zalozono
4% - takie jest oprocentowanie roczne

2000 + (4% x 2)= 2000 + 8%= 2160 (dolarow)
b)
2000 - tyle zalozono
4% - takie jest oprocentowanie roczne
2% - tAkie jest oprocentowanie polroczne

2000+ 2% = 2040 (dolarow)---------------
a) 10,5% x 4= 42%

64000 zl + 42 %= 90880 zl
90880zl - 64 000zl= 26880zl

b)

11,3% x 2 = 22,6%
64000 + 22,6%= 78464 zl
78464-64000=14464zl


26880 - 14464 = 12416
Odp. bedzie korzystniejsza a, o 12416 zl

2009-11-17T15:33:10+01:00
2000+2000*4%=2000+80=2080
2080+2080*4%=2080+83.2=2163,2

2000+2000*4%=2080-po 6 miesiącach
2080+83,2=2163,2-po roku
2163,2+2163,2*4%=2163,2+86,528=2289,728-po1,5 roku
2249,728+2249,728*4%=2249,728+89,98912=2339,71712

2339,71712=2339,72


64000+64000*10,5%=64000=6720=70720
70720+70720*10,5%=70720+7425,6=78145,6


64000+(64000*11,3%)*2=64000+7232*2=78464