Zad 1
Obwód kwadratu jest równy obwodowi prostokąta o wymiarach 48m i 24m.Ile arów wynosi pole kwadratu ?
Zad 2
Prostokątna działka o polu 7a i długości 28m ma krótszy bok wspólny z działką kwadratową.Właściciele obu działek zlecili wykonanie ogrodzenia w cenie 120 zł za metr bieżący.Ile każdy z nich zapłaci za ogrodzenie,jeżeli kosztami wspólnej części ogrodzenia podzielą się równo ?

1

Odpowiedzi

2009-11-17T15:15:11+01:00
L=2*24+2*48
L=144 obwod

144/4=a
a=36
p=36*36
p=1296
1296/100=12,96 a

2.

7a=700m²
700m²/28=25-szerokosc dzialki prostokatnej

ob dzialek
ob=25*2+53*2=156

156*120+18720/2=9360
tyle kazdy zaplaci za ogrodzenie
1 2 1