Od pociągu towarowego jadącego z prędkością 36km/h odczepił się ostatni wagon, który poruszał się ruchem jednostajnie opóźnionym. Oblicz opóźnienie wagonu i drogę jaką przejechał jeżeli pociąg od chwili odczepienia wagonu do chwili zatrzymania przejechał 1200m.

Bardzo proszę o rozwiązanie tego zadania bo jutro mam spr. z ruchów,a nie wiem jak to rozwiązać.

1

Odpowiedzi

2009-11-17T15:58:29+01:00
Pociag jechał ze stałą prędkością również po odczepieniu wagonu; droga s2 jaką przebył pociąg do czasu zatrzymania się wagonu wynosi --> s2=v*t
stąd t=s2/v; v=36 km/h=10 m/s (=36*1000 m/3600 s)
t=1200/10 =120 s

opóźnienie wagonu a=v/t
a=-10/120 m/s^2
droga jaką przejechał wagon do chwili zatrzymania s=Vo*t+a*t^2/2
s=10*120-10/120 * 120^2/2=600 m
4 5 4