1.książka matura solutions dla kl 1 liceum wydawnictwo oxford
Jane Hudson, Tim Falla, Paul A Davies (ćwiczenia)
Cała strona 8 i 9
2. Ta sama książka tylko, że podręcznik str 9 zadanie 7 i 8, tylko w zadaniu 8 prosiłabym o napisanie kilku zdań na ten pierwszy temat wraz z tłumaczeniem na język polski, i proszę o niekorzystanie z translatorów!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T16:28:24+01:00
1/8
2) tag
3) illegal
4) password
5) download
6) shoplifters
7) cash machine
8) citizens

2/8
A4, B3, C5, D1, E6

1/9
1) at 2) in 3) in 4) with 5) on 6) in

2/9
2f, 3g, 4a, 5e, 6b, 7c

3/9
2) Who's the girl in the stripy mini-skirt?
3) Is your boyfriend in this photo?
4) Where's your best friend?
5) Who's the guy who looks like Brad Pitt?
6) Is the girl in the spotty dress a model?

4/9
1) It's my sister's eighteenth birthday party.
2) That's her boyfriend, Kieran.
3) Yes. She's the one next to him in the flowery top.
4) He's at the back with my cousin.
5) That's Vicky, my brother's girlfriend.
6) No, she's a doctor. She's really nice.

5/9
A What's this photo?
B It's after our team won school contest.
A Oh. You all look pleased.
Who's the girl on the left with black hair?
B She's my boyfriend's sister.
A Is your best friend?
B Yes, she's very nice and I like her.
A She looks warm and friendly.
Who's the guy on the right?
B The one at the front?
A Yes.
B That's my cousin, Jack.
A He looks really cheerful.

7/9 (podr.)
Arguments for surveillance: 2, 3, 5, 7, 9
Arguments against surveillance: 1, 4, 6, 8
1 5 1