Z miasta wyruszył samochód i jechał ze stałą szybkością v1 = 72 km/h. Po upływie
jednej godziny z tego samego miejsca za samochodem wyruszył motocykl, który
jechał ze stałą szybkością v2 = 90 km/h. Po jakim czasie od chwili wyruszenia
samochodu dogoni go motocykl? Jaką drogę pokonają pojazdy do tego momentu? prosz o obliczenia

3

Odpowiedzi

2009-11-17T17:21:58+01:00
Dane:
V1=72km/h
V2=90km/h
Δt=1h
V=s/t
t=s/V
spotkanie nastąpi po czasie t
dla samochodu t=s/V1
dla motocykla t=s/V2+1
s/72=1+s/90
s/72=(90+s)/90 mnożę na krzyż
90s=72s+6480
18s=6480
s=360km droga do momentu spotkania
t=s/V1=360/72=5h czas spotkania od momentu wyjazdu samochodu

2009-11-17T22:25:05+01:00
V₁=72km/h
v₂=90km/h
90-72=18
t=72:18=4h - po takim czasie motocyklista dogoni samochód
s=v×t=90km/h×4h=360 km