ODPOWIEDZ NA PYTANIA PO ROSYJSKU

1. jaki jest wg mnie najciekawszy zawód i dlaczego?
2. czy młodzi ludzie powinni pracować w czasie wolnym czy nie i dlaczego?
3. jaki powinnien być współczesny młody człowiek, który chce zdobyć dobrą pracę i dlaczego?
4. jak ludzie szukają pracy?
5. gdzie i jak młodzi ludzie mogą dorabiać w czasie wolnym?

4 zdania na jedna odpowiedz

1

Odpowiedzi

2009-11-17T20:44:13+01:00
1.jaki jest wg mnie najciekawszy zawód
i dlaczego?
-(Według mnie najciekawszy zawód to : Prezydent miasta ponieważ lubię rządzić i mieć ku ręki dużo pieniędzy )
Для меня самое интересное занятие: мэр, потому что я хотел, чтобы правила и иметь на складе много денег

2.czy młodzi ludzie powinni pracować w czasie wolnym
czy nie i dlaczego?
-(Według mnie nie powinni pracować ponieważ ich obowiązkiem jest przeważnie nauka i obowiązek chodzenia do szkoły)
На мой взгляд, не должны работать, потому что их основной обязанностью учиться и ходить в школу

3.(jaki powinnien być współczesny młody człowiek, który chce zdobyć dobrą pracę
i dlaczego?)
-(Człowiek który chciałby dostać pracę powienien być schludnie ubrany,powinien być odpowiedzialny,posłszny, i odważny)
Человек, который хочет получить работу времени должен быть аккуратно одет, должны нести ответственность, posłszny и мужественный

4.(jak ludzie szukają pracy?)
-Dziś ludzie szukają pracy w internecie , gazecie i po znajomości
Сегодня люди ищут в сети Интернет, газеты, и знания

5. (gdzie i jak młodzi ludzie mogą dorabiać w czasie wolnym?)
-Młodzi ludzie mogą zarabiać np. u rodziców w pracy
Молодые люди могут делать такие родители на работе