Napisz równanie reakcji i uzgodnij współczynniki w reakcjach pomiedzy:
a)wodorotlenkiem baru i kwasem solym
b)wodorotlenkiem potasu i kwasem fosforowym (V)
c)wodorotlenkiem żelaza(III) i kwasem azotowym(V)
d)wodorotlenkiem wapnia i chlorkiem cyny(IV)

1

Odpowiedzi

2009-11-17T18:37:37+01:00
A) Ba(OH)2 + 2HCl--> BaCl2 + 2H2O
B) 3KOH + H3PO4--> K3PO4 + 3H2O
C) Fe(OH)3 + 3HNO3--> Fe(NO3)3 + 3H2O
D) 2Ca(OH)2 + SnCl4--> 2CaCL2 + Sn(OH)4