×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Uzupełnij tekst pocztówki wyrazami z ramki.

[litter;money;cycling;drive;nice;camera;crowded;swimming;sunburn;cream;
hotel;pickpocketing]
Hi Jan, How are you? I'm not having a very good holiday! it's really hot, but there are a lot of people and the beaches are.......... . There's also a lot of............. . I went ............ in the sea yesterday, but it was horrible. My dad's got............... because we forgot the sun........... . Also somebody stole my mum's.............. ! There are a lot of ............... and other crime here. Tomorrow we're going to............. to the mountains. We're going to stay in a small............... in a village an we're going to go............... . I think it will be really ...............! I've got my................... so I'm going to take some good photos. See you son! Becky

Uzupełnij zdania podanymi czsownikami w odpowiedniej formie:
1.We___________(not be) interested in games.
2. My sister __________(speak) French.
3. My uncle __________ (watch) TV at the moment.
4. I __________ (go) to Croatia last year.
5. We _________(eat) when Mike arrived.
6. I __________ (not be) married in ten year's time.
7. My friend ___________ (visit) her aunt next year.
8. I hardly ever __________ (listen) to music.
9. My mum ___________ (not go) to work yeasterday.
10. If it's dunny, we ____________ (go) to the beach.

Z podanych wyrazów ułóż pytania. Następnie na nie odpowiedz.

1. often/you/magazines?/read/ho/do
___________________________________
2. moment?/you/are/What/doing/the/at
___________________________________
3.Saturday?/next/What/ you/doing/are
___________________________________
4.cinema/weekend?/last/go/you/you/Did/the/to
___________________________________
5.last/you/doing/night?/were/What
___________________________________
6.live/on/Venus/in/Will/the future?/people
___________________________________
7.university?/go/you/to/going/are/to
___________________________________
8.skydiving?/been/Have/ever/you
___________________________________
9.have/got?/many/sisters/How/you
___________________________________
10.town?/in/traffic/there/How/your/much/is
___________________________________
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T18:02:11+00:00
Uzupełnij tekst pocztówki wyrazami z ramki.

Hi Jan, How are you? I'm not having a very good holiday! it's really hot, but there are a lot of people and the beaches arecrowded. There's also a lot of litter. I went swimming in the sea yesterday, but it was horrible. My dad's got sunburn because we forgot the sun cream. Also somebody stole my mum's money! There are a lot of pickpocketing and other crime here. Tomorrow we're going to cycling to the mountains. We're going to stay in a small hotel in a village an we're going to go drive. I think it will be really nice! I've got my camera so I'm going to take some good photos. See you son! Becky

Uzupełnij zdania podanymi czsownikami w odpowiedniej formie:
1.We aren't interested in games.
2. My sister speaks French.
3. My uncle is watching TV at the moment.
4. I went to Croatia last year.
5. We were eating when Mike arrived.
6. I wasn't married in ten year's time.
7. My friend will visit her aunt next year.
8. I hardly ever listen to music.
9. My mum didn't go to work yeasterday.
10. If it's dunny, we will go to the beach.

Z podanych wyrazów ułóż pytania. Następnie na nie odpowiedz.

1. often/you/magazines?/read/ho/do
How often do you read magazines?
2. moment?/you/are/What/doing/the/at
What are you doing at the moment?
3.Saturday?/next/What/ you/doing/are
What are you doing next saturday?
4.cinema/weekend?/last/go/you/Did/the/to
Did you go to the cinema last weekend?
5.last/you/doing/night?/were/What
What were you doing last night?
6.live/on/Venus/in/Will/the future?/people
Will people live on Venus in the future?
7.university?/go/you/to/going/are/to
Are you going to go to the university?
8.skydiving?/been/Have/ever/you
Have you ever been skydiving?
9.have/got?/many/sisters/How/you
How many sisters have you got?
10.town?/in/traffic/there/How/your/much/is
How much traffic is there in your town?

Proszę bardzo :)
9 4 9
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci