Wybierz jedno z poniższych zagadnień i opracuj w formie pisemnej.
1. Napisz co twoim zdaniem chciał wyrazić autor tej sentencji:"Miłość Boga i miłość człowieka sa jakby dwiema parami drzwi, otwierającymi się równocześnie; nie można zamknąć jednych nie zamykając drugich" (S.Kieregaard)

2. Odszukaj trzy lub cztery utwory literackie, (poezja, proza) mówiące o stworzeniu świata, porównaj je z opowiadaniem ks.Rodzaju.

3."Człowiek to brzmi dumnie!" uzasadnij prawdziwość tej opini w oparciu o Pismo Święte i doktrynę chrześcijańska.

4. Wyjaśnij jak rozumiesz słowa " Bó zajaśniał najwyraźniej człowiekowi na ludzkim obliczu Tego, który narodził się w Betlejem.Od tamtej nocy trzeba się dopatrywać twarzy Boga w każdej Twarzy człowieka" (Andrzej Madej)

5. W czym przejawia się moja wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? (przekonania, postawy,styl życia, hierarchia wartości, spojrzenie na życie, śmierć i wieczność)

1

Odpowiedzi

2009-11-17T19:21:32+01:00
Kieregaard w swojej sentencji:"Miłość Boga i miłość człowieka są jakby dwiema parami drzwi, otwierającymi się równocześnie; nie można zamknąć jednych nie zamykając drugich" chciał pokazać to jak Bóg działa w życiu człowieka. Bóg zawsze jest Blisko nas jeżeli powierzymy Mu swoje życie , swoje sprawy otwieramy Bogu drzwi.On chcąc nam pomóc wyciąga do nas ręce otwierając swoje drzwi. Jeżeli jednak odrzucimy Bożą miłość zamykamy drzwi które są drogą do Boga. Bóg nie zmusza nas do tego byśmy byli blisko Niego. Chce dla nas jak najlepiej i z wyciągniętą ręką czeka na nas cierpliwie aż zwrócimy się do Niego i oddamy się Jemu całkowicie.
1 5 1