Odpowiedzi

2009-11-17T20:33:53+01:00
- ugoda z Janem Luksemburskim
- pokój kaliski z Zakonem Krzyżackim
- wzmocnienie wpływów na Pomorzu Zachodnim
- opanowanie większości Rusi Halicko-Wołyńskiej
- rozwój osadnictwa miast i wsi
- budowa sieci zamków obronnych
- rozwój rzemiosła i handlu
- podporządkowanie Koronie Mazowsza
- kodyfikacja prawa w postaci statutów wiślickich i piotrkowskich
- uporządkowanie systemu podatkowego
- przeprowadzenie reformy monetarnej
- reforma sądownictwa
72 4 72
2009-11-17T21:47:16+01:00
Karol Wielki:
- definitywny rozwój handlu i gospodarki
- reorganizacja sądownictwa
- podwyższenie nauk klasztornych
- ustalenie obowiązków danych dostojników
- wprowadził funkcje inspektorów
-zniknął urząd majordoma
- stałe mianowanie ławników
- spadły podatki do minimum
- podzielenie państwa na monarchie i hrabstwa
- założenie szkoły, która kształciła urzędników
- pokój kaliski
- reforma monetarna
56 4 56