Na podstawie wiersza Horacy "wybudowałem pomnik"

rozwiąż polecenia
1.cojest tytułowym pomnikiem dlaczego jest on tak trwały?
2.zinterpretuj słowa " nie wszystek umrę"
3.zinterpretuj fragment "ja z nizin wyrosły pierwszy doprowadziłem nuuuuuuut eojskiej pieśni do Italów"
4.scharakteryzuj obecny w tekście topos artysty
5.podaj trzy fragmenty utworu , które dowodzą, że jest on napisany podniosłym
stylem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T20:59:19+01:00
1. Pieśń "wybudowałem pomnik" ukazuje bohatera, którego możemy utożsamić z autorem tekstu. Jest to człowiek pochodzący z nizin społecznych, który ma świadomość wielkości własnej poezji .
2. Nie wszystek umrę ( Mon omnis moriar) -Poezja jest dla niego trwałym i niezniszczalnym pomnikiem, który zapewnia mu nieśmiertelność.
4. Od tytułu tego utworu pochodzi topos "exegi monumentum", czyli motyw nieśmiertelności poety.

Sorki, ale tych dwóch nie potrafiłam zrobić . ;)
18 2 18