Odpowiedzi

2009-03-25T10:57:16+01:00
Długośc tworzącej stożek

l=√h²+r²
l=√12²+5²
l=√169
l=13

pole podstawy stozka

Pp=πr²
Pp=3,14×5²
Pp=78.5

pole powierzchni bocznej stozka

Pb=πrl
Pb=3,14×5×13
Pb=204,1

pole powierzchni całkowitej

Pc=Pp+Pb
Pc=78,5+204,1
Pc=282,6

objętośc stożka

V=1/3Pph
V=1/3×78,5×12
v=314
1 2 1