Wypisz błędy w opisie etenu. Napisz koło zdań błędnych zdania poprawne.

Opis etenu:
Eten to gaz barwy białej o duszącym zapachu. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, więc można go zbierać pod wodą. Jest aktywny chemicznie i w wyniku reakcji przyłączania chloru powstaje związek chemiczny o wzorze C2H5Cl. Reaguje z bromowodorem, tworząc związek chemiczny o wzorze C2H4Br2, a w reakcji z wodorem powstaje etan. Można go otrzymać z polietylenu. Produktami reakcji spalania całkowitego są węgiel i woda. Powoduje szybsze dojrzewanie owoców cytrusowych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T23:48:10+01:00
Eten to gaz barwy białej o duszącym zapachu. - bezbarwny o słodkawym zapachu.

Dobrze rozpuszcza się w wodzie. - tak, również w alkoholu i eterze

można go zbierać pod wodą. - z poprzedniego wynika, że raczej nie

Jest aktywny chemicznie i w wyniku reakcji przyłączania chloru powstaje związek chemiczny o wzorze C2H5Cl. - tak => C2H4 + HCl → C2H5Cl

Reaguje z bromowodorem, tworząc związek chemiczny o wzorze C2H4Br2, - tak => CH2=CH2 + Br2 → C2H4Br2

a w reakcji z wodorem powstaje etan. - tak => C2H4 + H2 -> C2H6

Można go otrzymać z polietylenu. - właśnie eten jest stosowany do produkcji polietylenu

Produktami reakcji spalania całkowitego są węgiel i woda. - nie => C2H4 + 2 O2 --> 2 CO + 2H2O

Powoduje szybsze dojrzewanie owoców cytrusowych.- oczywiście, że tak
3 2 3