Na podstawie w tabeli wpisz zmiast kropek odpowiednie symbole cząstek elemntarnych e,n,p
Rozwiązanie:
ładunek-dodatni-ujemny-brak
masa-1u-ok1/1837-1u
znajduje się w jadrze-przestrzeń około jądra-jądro
symbol-p-e-n
za pozytywne koment. Wielkie dzienki xD

1

Odpowiedzi

2009-11-17T21:32:09+01:00
Ładunek dodatni - proton
ładunek ujemny - elektron
ładunek obojętny - neutron
masa 1 u - proton i neutron
masa 1/1837 - elektron

p- proton
e - elektron
n - neutron