Zad.1Dana jest funkcja f(x)= ax+b. Oblicz f(9) wiedząc,że:
a) f(1) = 1/2 i f(2)=1
zad.2
Sporządź wykres funkcji : f(x)= -2x dla x<-3
1,5 -³/₂x dla -3≤x≤5
3x-21 dla x>5
Korzystając z wykresu odczytaj:
a)miejsce zerowe funkcji
b)przedziały, w których funkcja rośnie, a w których maleje
c)przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a w których ujemne
d) wartość najmniejszą i największą funkcji w przedziale <-4;6>
BARDZO PILNE!!!!!
Z GÓRY DZIĘKUJE

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-11T22:37:53+02:00
Zad. 1
f(1)=1/2 to a+b=1/2 czyli a=1/2-b
f(2)=1 to 2a+b=1 i teraz podstawiasz za a 1/2 - b i otrzymujesz:
1=(1/2-b)*2+b
1=1-2b+b
b=0 czyli a=1/2-0 a=1/2
f(x)=1/2x
f(9)=1/2*9
f(9)=4,5
1 5 1