Odpowiedzi

2009-11-17T21:59:48+01:00
Zwycięstwo pod Chocimem, pod Wiedniem i pod LwowemPrzyczyn tego konfliktu polsko tureckiego było kilka:
1. Polska oraz Turcja chciały podbić Mołdawię.
2. Wzajemnie oskarżały się o naruszanie granic.
3. Kozacy którzy byli poddanymi Rzeczypospolitej najeżdzali Imperium Osmańskie a Tatarzy często wkraczali na terytorium Polski niszcząc wszystko, grabiąc i biorąc ludność do niewoli.
4. Ostatnią przyczyną była polityka zagraniczna prowadzona przez Zygmunta III. Polska udzieliła pomocy Habsburgom w walce z księciem Siedmiogrodu, lennikiem tureckim. Turcja potraktowała to jako nieprzyjazny krok.Układ Polski z Turcją zawarty w Buczaczu
-oddawał Turcji Podole i część Ukrainy;
- Jan III Sobieski nie mogąc zwołać armii która mogłaby się przeciwstawić Turkom, zmuszony był oddać województwa podolskie, bracławskie i południową część Kijowszczyzny i zgodził się płacić haracz w wysokości 22 000 złotych rocznie w zamian za pokój
4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T22:08:41+01:00
Przyczyny wojny za panowania:
Zygmunt III Waza :
1) ingerencja magnatów polskich w wewnętrzne sprawy Mołdawii
2) najazdy Kozaków na ziemie tureckie i Tatarów krymskich na ziemie polskie
3) dywersja oddziałów polskich (lisowczyków) w Siedmiogrodzie (lennie tureckim) w 1619
Michał Korybut Wiśniowiecki
1)uznanie zwierzchności tureckiej przez hetmana kozackiego Piotra Doroszenkę
2)polityka ekspansji terytorialnej sułtana Mehmeda IV
3) konflikty wew. w Rzeczpospolitej

Jan III Sobieski
1)dążenia do odzyskania Kamienia Podolskiego oraz ziem utraconych w 1672
2) traktat RP z Austrią , skierowany przeciwko Turcji
3)oblężenie przez Turków Wiednia
4) udział RP w wojnach Ligi Świętej przeciw Turcji

TRAKTAT W BUCZACZU 1672 na jego mocy Rzeczpospolita oddawała Turcji województwa : podolskie, bracławskie i kijowskie oraz godziła się płacić haracz (Sejm nie ratyfikował go)

Zwycięstwa Jana III Sobieskiego:

*1673 bitwa pod Chocimiem
*1676 bitwa pod Żurawnem (obrona obozu polskiego)
*1683 BITWA POD WIEDNIEM (odsiecz wiedeńska)

Daj znać czy pomogłam ;) Pozdrawiam
3 3 3
2009-11-17T22:27:20+01:00
1.
1. Polska oraz Turcja chciały podbić Mołdawię.
2. Wzajemnie oskarżały się o naruszanie granic.
3. Kozacy którzy byli poddanymi Rzeczypospolitej najeżdzali Imperium Osmańskie a Tatarzy często wkraczali na terytorium Polski niszcząc wszystko, grabiąc i biorąc ludność do niewoli.
4. Ostatnią przyczyną była polityka zagraniczna prowadzona przez Zygmunta III. Polska udzieliła pomocy Habsburgom w walce z księciem Siedmiogrodu, lennikiem tureckim. Turcja potraktowała to jako nieprzyjazny krok.

3.!
Walki polityczne odbiły się na przebiegu wojen. W 1671 Sobieski odparł duży najazd Tatarów, ale wobec buntu hetmana wielkiego litewskiego, przywódcy stronnictwa dworskiego, Michała Kazimierza Paca, nie mógł dokończyć walk. Sobieski ostrzegał króla o złym stanie twierdzy w Kamieńcu Podolskim, ale ten nie uczynił nic, by to zmienić. 26 sierpnia 1672 po tureckim ataku twierdza padła i Podole przeszło na 27 lat pod jarzmo tureckie. Jesienią 1672 przeprowadził jedną z najbardziej imponujących operacji wojskowych w historii, znaną jako wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie. Dysponując zaledwie 3000 jazdy pobił kilkudziesięciotysięczne wojska tatarskie, uwalniając 44 000 ludzi z jasyru. 11 listopada 1673 odniósł świetne zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem. Ocaleć miało zaledwie 4000 z 30 000 żołnierzy wroga. Triumf ten przyniósł mu sławę w świecie i koronę polską.

2.!
traktat pokojowy, podpisany 18 października 1672 w Buczaczu pomiędzy Turcją i Polską, który zakładał oddanie we władanie Turcji wschodnich ziem Polski.

4 5 4