Wpisz w ramki odpowiedzi na poniższe pytania
jak było?zastanów się nad przebiegiem pierwszych polskich elekcji w RP
czy zawsze wybierano właściwego kandydata?
czy elekcje przebiegały spokojnie?
jak być powinno?


dlaczego nie było tak jak powinno?
kim byli kandydaci do tronu polskiego?
kto mógł wybierać nowego króla?
czym kierowano się przy wyborze władcy?
czy za jagiellonów tak samo wybierano następnego króla?


wnioski

1

Odpowiedzi

2009-11-17T22:19:59+01:00
Nie. często szlachta wybierała kandydata którym mogła sterować i który obiecał działać dla jej dobra a nie dla dobra kraju.
Często nie. Toczyły się bitwy pomiędzy zwolennikami różnych kandydatów.
Szlachta powinna wybierać na króla człowieka odpowiedzialnego i dbałego o losy państwa polskiego.
Gdyż szlachta wybierała króli tak aby miała z tego jak największe korzyści. Nie była zainteresowana dobrem Polski.
Kandydaci byli ludźmi z rodów królewskich lub książęcych lecz często z zagranicy nieznającymi polskiej kultury ani polskiego języka.
Króla wybierała tylko szlachta na sejmach elekcyjnych. W wyborach mógł brać udział każdy szlachcic ale na pobyt na sejmie było stać tylko najbogatszych.
Przy wyborze władcy kierowano się dobrem osobisty a nie narodowym.
Za panowania Jagiellonów tron Polski był dziedziczny lub przekazywany przez monarchę następcy.