1.Przez nieważki blok przerzucono line, której masę można zaniedbać. do jednego końca liny przyczepiono ciało o masie M=25kg, natomiast po drugim, swobodnie zwisającym końcu liny, wspina się do góry małpa o masie m=20kg z jakim przyspieszeniem powinna wspinać się małpa, aby ciało znajdowało się w równowadze?
2.Trzy jednakowe kulki wiszą na trzech jednakowych gumkach, jedna pod drugą(załącznik). Oblicz przyspieszenie każdej kulki po przecięciu gumki łączącej kulki A i B.
3.O jakiej masie ciało można podnieść do góry ruchem jednostajnie przyspieszonym na wysokość h=10m w czasie t=10s, działając silą F=1000N ?

Chciałbym też prosić o wytłumaczenie (choć nie koniecznie)

1

Odpowiedzi

2009-11-17T22:29:46+01:00
Zadanie 1.
Dane:
g=10 N/kg
M1=25kg
m(małpy)=20kg

Szukane:
a(małpy)=?

Rozwiązanie:
a=f/m
g*M1=a*m //przekształcenie
a=g*M1/m
a=(10 n/kg * 25kg)/20kg=250N/20kg=12,5N/kg=12,5m/s^2

Odpowiedź: Małpa musi poruszać się z przyspieszeniem a = 12,5m/s^2.

Zadanie 3.
Dane:
h=s=10m
t=10s
F=1000N

Szukane:
m=?

Rozwiązanie:
a = F/m
s=at^2/2 //podstawmy do wzoru
s=F*t^2/2*m //*m
ms=F*t^2/2 // (/s)
m=F*t^2/2s
m=1000N*100s^2/2*10m=100 000 N*s^2/20m=5000kg

Odpowiedź: Masa ciała jest równa 5000kg.

Drugiego nie zrobię bo nie widzę załącznika.
7 1 7