Odpowiedzi

2009-11-18T00:32:50+01:00
Oblicz iloczyn kartezjański x:|(x+3)+2|< 5 ^ x ∈ R
y: y2 - 16 = 0 ^ y ∈R
|(x+3)+2|< 5

-5<(x+3)+2<5
-7<(x+3)<3 domyślam się, że jest tu wartość bezwzględna bo nawias nie byłby potrzebny
-7<Ix+3I→x∈R
Ix+3I<3→-3<x+3<3→-6<x<0

Zbiór Y to 2 proste stałe: y=4, y=-4
^ - lub ??? chyba i
< mniejsze równe

XxY={(x,y): -6<x<0 ∧ (y=4∨ y=-4)}
czyli na układzie współrzędnych będą to odcinki prostych y=4 i y=-4 w pasie dla x między -6 a 0
2009-11-18T01:08:39+01:00
Oblicz iloczyn kartezjański x:|(x+3)+2|< 5 ^ x ∈ R
y: y2 - 16 = 0 ^ y ∈R
|(x+3)+2|< 5

-5<(x+3)+2<5
-7<(x+3)<3 domyślam się, że jest tu wartość bezwzględna bo nawias nie byłby potrzebny
-7<Ix+3I→x∈R
Ix+3I<3→-3<x+3<3→-6<x<0

Zbiór Y to 2 proste stałe: y=4, y=-4
^ - lub ??? chyba i
< mniejsze równe

XxY={(x,y): -6<x<0 ∧ (y=4∨ y=-4)}
czyli na układzie współrzędnych będą to odcinki prostych y=4 i y=-4 w pasie dla x między -6 a 0