1. Uzupełnij równania reakcji i podaj nazwę produktów
a)----------------------------------------------------> Nazwy produktów
CH2=CH-CH3 + Br2 -----> ............. ..................
b)
CH(tu wiązanie potrójne)C-Ch3 + .......... ----> CH2-Ch-CH3 .....
^ ^
CL CL
c)
CH≡C-CH2-CH3 + H2 ---> ....... ...............
d)
CH≡C-CH2-CH2-CH3+ ... ...
e)
... C7H14 + ... O2 ---> ...Co2+ ... ...
f)
...C3H6+ ... O2 --> ...CO + ... ...
g)
...C8H16 + ...O2 ---> ...C + ... ...
h)
CH2=CH2 + HBr ---> ... ...
i)
CaC2 + ...H2O ---> ... ...
j) n [CH2=CH-CH3] t,p/kat.>> ... ...

1

Odpowiedzi

2012-07-25T20:47:09+02:00

Produkty:

a) 1,2-dibromopropan

b) 1,2-dichloropropen

c) propen

d) butan

e) tlenek węgla (IV)/dwutlenek węgla i woda

f) tlenek węgla (II)/czad i woda

g) węgiel/sadza i woda

h) bromoetan

i) etyn/acetylen i wodorotlenek wapnia

j) polipropylen

 

Reakcje w załączniku.

31 3 31
weź se lepszy aparat kup :-P. dzięki