×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Do poniższych pól wypisz ,we właściwej kolejności chronologicznej,nazwy kolejnych epok procesu rozwoju kultury materialnej człowieka. Dokonaj też krótkiej

charakterystyki każdej z epoki.
1______________.
1a,______________
1b
2
3
4
5
6


Napisz krótkie uzasadnienie określenia "rewolucyjna"w stosunku do epoki neolitu.


Wymień narzędzia,jakie pojawiły się w dobie rewolucji neolicznej
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Wymień główne konsekwencje rewolucji neolitycznej,które zdecydowały o kierunku procesu rozwoju dziejów ludzkości.
a)___________
b)_________
c)_________
d)___________
1

Odpowiedzi

2009-11-18T10:17:26+00:00
Rewolucja neolityczna – nazwa określająca przejście z koczowniczego trybu życia związanego ze zbieractwem i łowiectwem do trybu życia osiadłego związanego z rolnictwem.

Rewolucja neolityczna rozpoczęła się około 10 000 lat p.n.e. wśród ludów Bliskiego Wschodu zamieszkujących obszary Mezopotamii, Syrii i Egiptu. Jednocześnie rozpoczęła się epoka kamienia gładzonego – neolit. W VII i na początku VI tysiąclecia społeczności rolnicze zasiedliły Cypr, Kretę i południowe Bałkany. W VI tysiącleciu pojawiły się na terenie Iranu, Turkiestanu i południowej Ukrainie. Do około 4 500 r. p.n.e. proces osiedlania się pierwotnych rolników objął już większość Europy, w tym Polskę (kultura ceramiki wstęgowej). W latach 2 500-1 800 rolnictwo dociera do doliny Indusu (Harappa i Mohendżo-Daro). W II tysiącleciu pojawia się na Dalekim Wschodzie.

Pierwsze rolnicze wspólnoty powstały w Anatolii, Syrii i Palestynie. Do najstarszych znanych osiedli zaliczają się: Çatal Höyük, Jerycho i Mujerbat.

Obok nich wiodły życie grupy pasterzy, które czasowo zmieniały miejsca zamieszkania, wędrując w poszukiwaniu odpowiednich pastwisk dla udomowionego bydła i innych gatunków zwierząt.

Na podstawie ostatnich badań, powoli odchodzi się od używania tego terminu, przyjmując nastanie neolitu jako procesu bardziej złożonego i dłuższego w czasie.

Skutki rewolucji neolitycznej:
osiadły tryb życia
rolnictwo kopieniacze i irygacyjne
chów zwierząt
wytwarzanie tzw. produktów wtórnych chowu
handel i usługi
profesjonalizacja życia społecznego
wynalezienie garncarstwa i tkactwa
eksplozja demograficzna
stworzenie społecznej hierarchii, powstanie klas
eksploatacja zasobów naturalnych na niespotykaną wcześniej skalę
zasiedlanie nowych terenów
regulatory przyrostu naturalnego: konflikty zbrojne, klęski głodu i epidemie


8 2 8
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci