Odpowiedzi

2012-07-21T16:22:01+02:00

Tlenek siarki (IV) jest tlenkiem kwasowym ponieważ w reakcji tego tlenku z wodą powstaje kwas:

 

SO₂ + H₂O ⇒ H₂SO₃

 

Tlenek ten może także reagować z zasadami tworząc siarczany (IV):

 

SO₂ + 2NaOH ⇒ Na₂SO₃ + H₂O

 

 

 

 

Pozdrawiam :)