1) Oblicz sumę wszystkich liczb 3-cyfrowych zapisanych wyłącznie za pomocą cyfr wybranych ze zbioru (0,1,2,3)???

2)Z pojemnika,w którym są 2losy wygrywające i 3 losy puste, losujemy 2 razy po 1 losie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo,że ptrzymamy co najmniej 1 los wygrywający. Wynik przedstaw w postaci ułamka nieskracalnego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T09:32:37+01:00