1) Liczby a,b,c tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny.Suma tych liczb jest równa 93. Te same liczby, w podanej kolejności są pierwszym,drugim i siódmym wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz a, b,c.

2) Wyznacz wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego wiedząc,że suma pierwszych pięciu jego wyrazów jes równa 10, a wyraz 3 , 5 i 13 tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny.

Proszę bardzo o pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T09:34:07+01:00
1) a=3 lub a =31
b=15 lub b=31
c=75 lub c=31