Geografia - "Świat bez tajemnic"
Ćwiczenie 25 strona 20
Do podanych poniżej informacji charakteryzujących ruch obrotowy Ziemi dopisz odpowiednio: cecha, skutek.
a) Punkty położone na powierzchni Ziemi, z wyjątkiem biegunów, w ciągu doby zmieniają swoje położenie 360 stopni (zataczają okręgi) .....................
b) Widomy ruch Słońca i pozostałych gwiazd na sklepieniu niebieskim .....................
c) Dobowa rytmiczność zjawisk na Ziemi (w przyrodzie i w życiu) ......................
d) Ziemia obraca się wokół własnej osi ......................
e) Spłaszczenie Ziemi przy biegunach ......................
f) Pełny obrót Ziemi trwa 24 godziny ......................
g) Następstwo dnia i nocy .........................
h) Różnica czasu słonecznego na Ziemi ........................
i) Ziemia obraca się z zachodu na wschód ...................
j) Rachuba czasu ...........................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T08:26:41+01:00
Geografia - "Świat bez tajemnic"
Ćwiczenie 25 strona 20
Do podanych poniżej informacji charakteryzujących ruch obrotowy Ziemi dopisz odpowiednio: cecha, skutek.
a) Punkty położone na powierzchni Ziemi, z wyjątkiem biegunów, w ciągu doby zmieniają swoje położenie 360 stopni (zataczają okręgi) .....................
- cecha
b) Widomy ruch Słońca i pozostałych gwiazd na sklepieniu niebieskim ....................
- cecha
c) Dobowa rytmiczność zjawisk na Ziemi (w przyrodzie i w życiu) ......................
- skutek
d) Ziemia obraca się wokół własnej osi ......................
- cecha
e) Spłaszczenie Ziemi przy biegunach
-skutek
f) Pełny obrót Ziemi trwa 24 godziny ......................
-cecha
g) Następstwo dnia i nocy .........................
- skutek
h) Różnica czasu słonecznego na Ziemi ........................
-skutek
i) Ziemia obraca się z zachodu na wschód ...................
-cecha
j) Rachuba czasu ...........................
- skutek
36 3 36