Odpowiedzi

2009-11-18T16:53:59+01:00
Miazga- która umożliwia przyrost na szerokość u rośliny , na zewnątrz odkłada łyko a do wewnątrz drewno
stożek wzrostu- miejsce przyrostu roślina na długość
korek- tkanka zbudowana z kilku lub kilkunastu warstw obumierających komórek. Ich ściany są bardzo grube dzięki czemu lepiej chronią przed parowaniem i urazami mechanicznymi
drewno(ksylem)- tkanka która przewodzi wode wraz z solami mineralnymi
łyko (floem) tkanka przewodząca pokarm
zwarcica- występuje u roślin młodych zbudowana z zywych komórek
twardzica- występuje u roślin starych zbudowana z martwych komórek
miękisz asymilacyjny-występuje głównie w liściach i łodydze, zawiera liczne chloroplasty a więc na jego terytorium zachodzi proces fotosyntezy
Miękisz spichrzowy- zlokalizowany głownie w korzeniach. Jego zadaniem jest magazynowanie substancji pokarmowych w postaci skrobi.
5 4 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T17:01:10+01:00
- Stożek wzrostu roślin należy do tkanek twórczych pierwotnych.
Pochodzi z komórek embrionalnych zarodka i jego komórki zachowują zdolność do podziałów przez całe życie rośliny. Stożek wzrostu łodygi i korzenia to tkanki twórcze odpowiedzialne za wydłużanie się rośliny.

- Stożek wzrostu korzenia - pędu wyróżnia się dwa pokłady komórek. Zew. jest zbudowany z jednej lub kilku warstw i nosi nazwę tuniki. Wew. składa się z wielu warstw i jest określany jako korpus. Komórki dzielą się w różnych kierunkach. Komórki tuniki dzielą się prostopadle do powierzchni stożka i tunika rozrasta się powierzchniowo, tworząc płaszcz okrywający i chroniący korpus.

- Miazga - roślinna tkanka twórcza. Występuje w postaci warstwy cienkościennych i ulegających licznym podziałom komórek, położonych między drewnem i łykiem. Dzięki ciągłym podziałom miazga wytwarza drewno wtórne i łyko wtórne i roślina przyrasta na grubość.

- Skórka - tkanka roślinna okrywająca, pełniąca funkcje ochronne.
Występuje jedynie na młodych łodygach. Gdy pęd zaczyna przyrastać na grubość, zastępuję ją peryderma składająca się z trzech warstw: tkanki korkotwórczej w środku, fellodermy i korka odkładanego na zewnątrz. Wymiana gazowa możliwa jest jedynie przez aparat szparkowy.

- Korek – tkanka roślinna. Powstaje przez zróżnicowanie się komórek powstałych dzięki podziałom felogenu. Składa się z martwych komórek wypełnionych powietrzem. Ściany tych komórek są zgrubiałe, czasem zdrewniałe. Pomiędzy ścianą pierwotną a wtórną znajduje się suberyna. Korek chroni roślinę przed utratą wody, mrozem, bakteriami i drobnoustrojami, jest nieprzepuszczalny dla wody i powietrza, oddychanie odbywa się za pomocą umieszczonych w korku przetchlinek.

- Miękisz asymilacyjny - tkanka roślinna, złożony z komórek zawierających liczne soczewkowate chloroplasty. Jest tkanką żywą. Zachodzi w nim proces fotosyntezy. Występuje w liściach i młodych łodygach. W liściach występuje najbliżej jego powierzchni. Jego komórki nie są jednorodne. Wyróżnić można w jego obrębie miękisz palisadowy, miękisz gąbczasty i miękisz wieloramienny.

- Miękisz zasadniczy - budowany jest przez komórki duże, cienkościenne, kuliste, z wielkimi wakuolami. Miękisz ten wypełnia przestrzenie między innymi tkankami w różnych organach. Występuje m.in. w rdzeniu i korze pierwotnej młodych łodyg oraz w owocach.

- Miękisz spichrzowy - magazynuje, gromadzi materiały zapasowe (skrobia, tłuszcze, białka) i wodę (miękisz wodny). Miękisz spichrzowy występuje w organach spichrzowych roślin, np. bulwach, korzeniach marchwi zwyczajnej i buraków, tkance spichrzowej nasion. Występuje również w owocach. Miękisz spichrzowy magazynuje związki organiczne potrzebne roślinie do rozwoju.

- Drewno - złożona tkanka roślinna, zajmująca przestrzeń między rdzeniem, a kambium. Główną funkcją jest rozprowadzanie wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych, pobieranych przez korzenie, po całej roślinie.Gdy rozpoczyna się okres wegetacji u roślin strefy klimatów umiarkowanych transportuje substancje odżywcze z elementów spichrzowych do pędów i liści.

- Łyko – żywa tkanka roślinna niejednorodna, pełniących funkcję przewodzącą w roślinach naczyniowych. Łyko przewodzi produkty fotosyntezy, czyli związki organiczne. Ze względu na pochodzenie wyróżnia się łyko pierwotne i łyko wtórne.

- Twardzica - wada drewna z grupy wad budowy. Tworzy się w drewnie drzew iglastych. Widoczna na przekroju drewna okrągłego jako czerwonobrunatna strefa słoja rocznego. Zajmuje znaczną lub całą szerokość słoja rocznego lub tworzyć nieregularny pierścień.

- Zwarcica - tkanka roślinna wzmacniająca złożona z komórek żywych, elastycznych i wydłużonych, zawierających chloroplasty. Występuje w postaci pasów wzdłuż kątów komórki. Komórki kolenchymy zazwyczaj silnie do siebie przylegają i tworzą zwartą tkankę. Czasem w skład ściany komórkowej wchodzi oprócz celulozy protopektyna, zdolna do pęcznienia.
19 2 19