Podkreśl wyrazy podobne i wykonaj ich redukcję:
a)1,2x-2y-5x+1,3y=
b)2/3a-4/5b+4/9a-0,2b=
c)-3m-7n+4m-15n+1=
d)0,05x-0,07²+1,2x²-0,07x-1,05x²=
e)-z-z²+0,5z+3,5z+4,5z²=
f)-x+2y-z-7+2x+3y+z-2=Bardzo proszę o rozwiązanie pamiętajcie 26 pkt.....

3

Odpowiedzi

2009-11-18T17:08:15+01:00
A)1,2x-2y-5x+1,3y=-3,8x-0,7y
wyrazy podobne: 1,2x i (-5x)|-2y i 1,3y
b)2/3a-4/5b+4/9a-0,2b=10/9a-0,6b
wyrazy podobne: 2/3a i 4/9a|(-4/5 b) i (-0,2b)
c)-3m-7n+4m-15n+1=m-22n+1
wyrazy podobne: (-3m) i 4m|(-15n) i (-7n)|1
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T17:08:16+01:00
A)1,2x-2y-5x+1,3y= -3,8x-0,7y
b) 2/3a-4/5b+4/9a-0,2b==6/9a-0,8b+4/9a-0,2b==10/9a-1b
c) -3m-7n+4m-15n+1= 1m-22n+1
d)0,05x-0,07²+1,2x²-0,07x-1,05x²=-0,02x-0,07²0,015x²
e)-z-z²+0,5z+3,5z+4,5z²=3z+3,5z²
f)-x+2y-z-7+2x+3y+z-2=x-9+5y
1 5 1
2009-11-18T17:13:09+01:00
A)1,2x-2y-5x+1,3y=-3,8x-0,7y
b)2/3a-4/5b+4/9a-0,2b=6/9a-4/5b+4/9a-1/5b=10/9a-3/5b
c)-3m-7n+4m-15n+1=m-22n
d)0,05x-0,07²+1,2x²-0,07x-1,05x²=-0,02x+0,08x²
e)-z-z²+0,5z+3,5z+4,5z²=3z+4z²
f)-x+2y-z-7+2x+3y+z-2=z+5y-9