Mam tu 3 zadania.
Z fizyki .. Proszę o pomoc.
1.Oblicz energię zużytą przez latarkę kieszonkową o napięciu 3 watów w czasie 2min świecenia. Jeżeli natężenie prądu płynącego w żarówce wynosi 8woltów.

2.Dwie żarówki o oporach
R1 = 64Q
R2=36Q
połączono równolegle i doprowadzono do nich napięcie 230V. Oblicz opór zastępczy żarówek oraz natężenie prądu w całym obwodzie.

3.Oblicz jaką pracę wykona prąd elektryczny zasilając silnik o mocy 200watów w czasie 4godzin. Ile trzeba zapłacić za energię elektryczną , jeżeli 1KWh kosztuje 32 grosze.

z góry dziękuję ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T18:21:23+01:00
Dane : szukane: Wzory:
U=5 E=? E=W
t=2min=120s W=u*I*t
I=8
W=5*120*8=4800J

R1=64 R=? 1:R= 1:R1=1:R2
R2=36 I=? I=u/R
1:64=1:36=36:2304=64:2304=100:2304
R=2304:100=23,04
I=230:23,04=9,98
Dane: Szukane: Wzory:
P=200W W=? w=P*t
t=4h
W=200W*4h=800kWh
1kWh=32gr
800kWh*32gr=25600gr=256zł