Odpowiedzi

2009-11-18T18:10:07+01:00
Stopy metali- mieszanina metali lub metalu z pierwiastkami niemetalicznymi, o właściwościach metalu.

korozja-proces niszczących mikrostrukturę materiału, które prowadzą do jego rozpadu. Korozja zachodzi pod wpływem chemicznej i elektrochemicznej reakcji materiału z otaczającym środowiskiem.

W celu ochrony metali przed korozją stosuje się:
* powłoki metaliczne i niemetaliczne
* ochronę katodową
* inhibitor korozji