1. Co to jest humanizm ?
2. Humanistyczne teorie państwa i prawa ?
3. Sztuki plastyczne odrodzenia ?
4. Reformacja ? (luteranizm, kalwinizm, anglikanizm).
5. Co to jest kąt reformacja ?
6. Informacje o soborze w Tybecie + od kiedy do kiedy ?
7. Co to jest zakon Jezuitów ?
8. Jakie są główne nurty reformacji ?
9. Co to jest Unia Brzeska ?
10. Co to jest barok ? + od kiedy do kiedy trwał .
11. Co to jest nurt katolicki ?
12. Co to jest nurt dworski ?
13. Co to jest nurt mieszczański ?
14. Co to jest sarmatyzm ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T19:08:28+01:00
Humanizm -jest to nowy rodzaj patrzenia na świat (inaczej odrodzenie) odrzucono dotychczas obowiązującą filozofię i poświęcono uwagę sprawom ziemskim i ludzkim.

malarstwo rzeźbiarstwo druk projekty architektów nowe budowle

reformacja- to zmiany w kościele katolickim

luteranizm(Marcin Luter w 1517 roku występuje przeciw sprzedaży odpustów) wiara opierająca się jedynie na piśmie św. odrzucała celibat, zwierzchnictwo papieża, kult świętych,władzę biskupów, ograniczała liczbę sakramentów do 2 chrzest i eucharystia

kalwinizm-(Jan Kalwin ) opierał się jedynie na piśmie św. jednak w przeciwieństwie do luteranizmu zabraniał wprowadzania do kościołów obrazów i ołtarzu odrzucał mszę św. a komunia odbywała sie pod dwiema postaciami. Obowiązywała zasada predestynacji, która mówiła,że człowiek nie jest w stanie zapewnić sobie zbawienia Pan Bóg od razu wie kto będzie zbawiony a kto potępiony a wszystkie przejawy dobra jakiego doświadcza człowiek na ziemi są wynikiem łaski Bożej

Anglikanizm- Henryk VIII założył religię ponieważ w kościele katolickim nie mógł mieć kilku żon nie wprowadzał jednak zmian do liturgii i kultu.

Kąt-reformacja są to sposoby zapobiegania przechodzenia ludzi na inne odłamy katolicyzmu

Na soborze w Trydencie( bo chyba o ten ci chodziło) (1545-1563) ustalono że duchowni będą kształceni powstały sądy inkwizycyjne i seminaria duchowne

mam nadzieję że trochę pomogłam
3 4 3