PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ
PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ

NA wadze laboratoryjnej zważono pustą menzurke. Jej masa wynosi 0,25kg.
Do menzurki wlano 150cm³ cieczy i ponownie zważono menzurkę. Teraz masa jest równa 0,388kg.

1) Oblicz gęstosc cieczy wlanej do menzurki
2)Na podstawie tabeli cieczy sprawdź jak mogła to to byc ciecz?

PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ :)

2

Odpowiedzi

2009-11-18T19:08:08+01:00
Miałam to już ;]

m=0,388 kg - 0,25 kg = 0,138 kg
v= 150cm3
d= ? d= 138 : 150 = 0,92 g/cm3
(to 138:150 na kresce ułamkowej)
Odp: Do menzurki nalano oliwy.
2009-11-18T19:09:21+01:00
Oznaczenia:
mm-masa menzurki
mc-masa cieczy
mu-masa układu (ciecz+menzurka)
Vc-objętość cieczy
ρc-gęstość cieczy

mc=mu-mm
mc=0.388kg-0.25kg
mc=0.138kg=138g
Vc=150cm³

ρc=mc/Vc
ρc=138g/150cmcm³
ρc=0.92g/cm³

Odp. Ciecz miała gęstość 0.92g/cm³, czyli 920kg/m³. Tą cieczą była oliwa