Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
A
średnica koła = 63,7m
promień=34,85m
Obwód = 2πr
Dystans jaki przebiegł zawodnik A to
2πr+2×100=2×3,14×34,85+200= około 400m

B
średnica koła = 63,7 +2×10=83,7m
promień=41,85m
Dystans jaki przebiegł zawodnik B to
2πr+2×100=2×3,14×41,85+200= około 463m

B-A=463-400=63m
Zawodnik B przebiegł dystans dłuższy o 63 m od zawodnika A.
310 4 310