Zad:1

W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85% członków klubu Tęcza. Stanowili oni 17% wszystkich uczestników zawodów. Ilu uczniów startowało w tych zawodach.?

Do klubu tęcza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole. Ilu uczniów jest w tej szkole? O ile procent mniej jest w szkole chłopców niż dziewcząt?

Po sukcesie na zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 osób. O ile procent wzrosła liczba członków tęczy.?

P.S Proszę wszystkie dokładne obliczenia.!

3

Odpowiedzi

2009-11-18T19:30:40+01:00
85/100 *60= 510/10=51
0,17 *x=51
x=51:0,17
x=5100:17
x=300
Odp. dobra na bank

d) 0,10*x=24
x=24:0,10
x=2400:10
x=240 to są dziewczyny

0,20*x=36
x=36:0,20
x=3600:20
x=360:2
x=180 to są chłopcy

240-180=60
60/240* 100%=600/24=25%
Chłopców jest o 25% mniej
e) 84-60=24
24/60*100%=240/6=40%
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T19:30:16+01:00
C)60-100%
x-85%
x=60*85:100=3*17=51

17%-51
100%-x
x=100*51:17=3*51:1=300

d)24-10%
x-100%
x=24*10:100=240 dziewczyn

36-20%
x-100%
x=36*100:20=180 chłopców
240+180=420

240-100%
180-x
x=180*100:240=300:4=75%
Odp:O 25%

e)60-100%
84-x
x=84*100:60=140
Odp:O 40*


*=razy
2009-11-18T19:40:38+01:00
Zad 1 / 86 ja mam tylko d
d)24 to 10%
x10( )x10
240 100%

36 to 20%
x5( )x5
180 100%

240 + 180 = 420 - uczniowie w szkole
240 - 180/240 = 60/240 x 100% = 25% - o tyle procent jest mniej w szkole chłopców niż dziewcząt

i to jest napewno dobrze:)))