Szósty wyraz ciągu geometrycznego jest równy 0,wówczas wyrażenie a1+a2+...+a11 jest
a)liczbą dodatnią
b)liczbą ujemna
c)zerem
d)większą od 5

Liczby 1,2a+2,a+6 tworza ciag arytmetyczny dla:
a)a=o
b)a=1
c)a=2
d)a=3
Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an=n+15 przez n.Liczba 1.6 jest wyrazem ciągu (an) o numerze:
a 1
b 20
c 25
d liczba 1.6 nie jest wyrazem ciągu(an)3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T20:12:40+01:00