Czego chcesz od nas Panie, za twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie.,wszędy pełno Ciebie.
I w otchłaniach, i w morzu,na ziemi,na niebie.

Złota też,wiem nie pragniesz bo to wszystko twoje.
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem Panie wyznawamy.
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.

Tyś pan wszystkiego świata Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagośc zioły rozlicznemi.

Za twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,
A zamierzonych granic przeskoczyć się boi;
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają
Biały dzień,anoc ciemna swoje czasy znają.

Tobie k'woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi.
Tobie k'woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi.
Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa.
Potym do gotowanego gnuśna Zima wstawa.

Z twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie.
A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie.
Z twoich rąk wszelkie zwierzę patrza swej żywności.
A ty każdego żywiesz z Twej szczodrobliwości.


Badz na wieki pochwalon nieśmiertelny Panie
Twoja łaska Twa dobroć nigdy nie ustanie .
Chowaj nas póki raczysz na tej niskiej ziemi.
Jedno zawży niech będziem pod skrzydłami twemi.
Wyszukaj następujacych srodkow stylistycznych I WSKAŻ ICH FUNKCJE:
metafora,epitet,anafora,personifikcja(ożywienie)Podaj cytaty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Udowodnij że ten utwór jest hymnem!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-11-18T20:31:02+01:00
A) epitety np hojne dary, niskiej ziemi
b)przenośnie(metafora) "tyś niebo zbudował"
c)personifikacje "w kłosianym wieńcu Lato chodzi"

Cechy hymnu:
1.wyraz uczuć zbiorowości
2.apostrofy
3.utrzymany w podniosłym tonie
1 5 1