×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Zadanie kl. I gim.

Ćwiczenia str.30 zad. 50, 51, 52 !!!!


Zad 50 . : Określ właściwości azotu na podstawie obserwacji oraz tablic chemicznych.

AZOT :
1-stan skupienia
2-barwa
3-gęstość
4-rozpuszczalność w wodzie
5-zapach
6-palność
7-temperatura topnienia
8-temperatura wrzenia !!!!!


Zad. 51. Przeczytaj zdania i wpisz literę P przy prawdziwych lub literę F - przy fałszywych. W zdaniach fałszywych przekreśl błędne sformułowania i popraw je.


1. Azot jest łatwo palny.
2. Azot stanowi 50 % objętościowych powietrza.
3. Azot zaliczany jest do stałych składników powietrza.
4. Zanieczyszczenia powietrza powodują m.in.: tlenki azotu, tlenki siarki i pyły.
5. Powietrze jest związkiem chemicznym tlenu i azotu.
6. Azot jest używany do produkcji kwasu siarkowodorowego.
7. Tlen i azot są jedynymi składnikami powietrza.
8. Ciekły azot służy do szybkiego zamrażania.Zad. 52. Korzystając z różnych źródeł informacji :
a) wyjaśnij, co to jest kriogenika,
b) podaj właściwości i zastosowania skroplonego azotu.


Proszę o POMOC !! To zadanie na jutro !!!!!!
2

Odpowiedzi

2013-12-29T11:50:49+00:00
Zadanie 1
AZOT :
1-stan skupienia: gazowy
2-barwa: bezbarwny
3-gęstość:   1,25g/m³ (dla 0°C)
4-rozpuszczalność w wodzie - bardzo słaba
5-zapach - bezwonny
6-palność - niepalny (brak podtrzymywania palenia)
7-temperatura topnienia  -210°C
8-temperatura wrzenia: -196°C

zadanie 2
1F - azot nie jest palny
2F - stanowi ok 78%
3P
4P
5F - powietrze jest mieszaniną azotu, tlenu, oraz takich gazów jak: argon, hel, neon, oraz innych tlenków niemetali (głównie pochodzących z zanieczyszczeń)
6F - azot jest używany do produkcji np kwasu azotowego(V)
7F - patrz pkt 5
8P

zadanie 3
Kriogenika - nauka zajmująca się wytwarzaniem i wykorzystywaniem niskich temperatur, obejmuje również badania nad  materiałami/substancjami poddanymi tak niskim temperaturom

Ciekły azot
***właściwości
- bez smaku
- bez zapachu
- bezbarwna ciecz (przy otwarciu naczynia z ciekłym azotem można zaobserwować charakterystyczny biały "dym")
- czynnik kriogeniczny
temp wrzenia  ok. -196°C
***zastosowanie
- jako czynnik do schłodzenia i mrożenia różnych produktów, materiałów
więc najczęściej stosowany jest w laboratoriach
92 4 92
dzięki mam nadzieję że jest dobrze :) :)
też dzięki tego szukałam
2013-12-29T13:55:46+00:00
50.Określ właściwości azotu na podstawie obserwacji oraz tablic chemicznych.

Stan skupienia *:gaz
Barwa:bezbarwny
Gęstość*:1,250  \frac{g}{cm^3}
Rozpuszczalność w wodzie:słaba
Zapach:bezwonny
Palność:niepalny
Temperatura topnienia:-210°C
Temperatura wrzenia:-196°C

51. Przeczytaj zdania i wpisz literę P przy prawdziwych lub literę F - przy fałszywych. W zdaniach fałszywych przekreśl błędne sformułowania i popraw je. 

1.F (Azot jest niepalny)
2.F (Azot stanowi 78% objętości powietrza)
3.P 
4.P
5.F (Powietrze jest mieszaniną)
6.F (Azot jest używany do produkcji kwasu azotowego)
7.F (Tlen i azot nie są jednymi składnikami powietrza)
8.P

52. Korzystając z różnych źródeł informacji :
a) wyjaśnij, co to jest kriogenika,
b) podaj właściwości i zastosowania skroplonego azotu.

a)Kriogenika-dziedzina nauki zajmująca się badaniem i wykorzystywaniem właściwości ciał w niskich temp.,uzyskiwaniem i mierzeniem niskich temp.Zastosowanie elementów nadprzewodzących w urządzeniach prowadzi do znacznego zmniejszenia kosetów i masy tych urządzeń oraz zwiększenia sprawności.

b)Właściwości:gaz bezwonny i bezbarwny,reaguje z wodorem i metalami,w których przyjmuje wartościowość II, skrapla się w temp.-196°C pod normalnym ciśnieniem,rozpuszcza się w wodzie słabiej niż tlen.
Zastosowania:ciekły azot stosuje się do miejscowych znieczuleń,podczas zabiegów rehablitacyjnych w kabinach kriogenicznych, do szybkiego zamrażania gotowych dań i warzyw.

37 4 37
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci