Odpowiedzi

2009-11-18T21:16:05+01:00
Pisanie na tablicy
wejście do klasy
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T21:18:20+01:00
Opór wzniesienia jest to opór drogowy, który występuje podczas, gdy urządzenie wznosi się po płaszczyźnie do góry. Siłę ciężkości G można rozłożyć na składową normalną do powierzchni drogi Fz oraz składową równoległą do powierzchni drogi, która jest nazywana siłą oporu wzniesienia. Siła oporów wzniesienia wynosi Fw = w * G

Opór aerodynamiczny - składowa wektora siły aerodynamicznej równoległa do kierunku ruchu ciała względem płynu (w szczególności powietrza). Siła aerodynamiczna powstaje podczas ruchu ciała w płynie, przyłożona jest do tego ciała.
Ciało poruszające się w płynie. D – siła oporu aerodynamicznego

Siła aerodynamiczna jest sumą sił działających na małe elementy powierzchni ciała. Wynika z nierównomiernego rozkładu ciśnienia na powierzchni ciała, gdy porusza się ono w płynie oraz z istnienia sił tarcia stycznych do tej powierzchni, które są wynikiem lepkości. Siły lepkie dominują przy małych prędkościach (niewielkiej liczbie Reynoldsa (Re)) i są wprost proporcjonalne do prędkości ciała. Siły wywołane nierównomiernym rozkładem ciśnienia dominują przy dużych prędkościach i są proporcjonalne do kwadratu prędkości.

Opływ płynu wokół ciała powoduje zmiany rozkładu ciśnienia. W uproszczeniu – powstaje nadciśnienie na powierzchni natarcia (stronie nawietrznej) i podciśnienie na stronie przeciwnej (zawietrznej).

Dla prostych (w sensie geometrycznym) ciał poruszających się z niewielką prędkością (przepływ laminarny wokół ciała) istnieje kilka teorii opisujących opór aerodynamiczny np. prawo Stokesa dla kuli.

1 4 1
2009-11-18T22:01:50+01:00
Rodzaje oporów ruchu
- lepkość
- toczenie
- wzniesienie
- aerodynamiczność
- bezwładność