1) Uniwersalne papierki wskaźnikowe zwilżono roztworami różnych kwasów :
Najbardziej intensywną barwę miał papierek zwilżony roztworem kwasu solnego , a najmniej intensywną papierek zwilżony roztworem kwasu węglowego.Na podstawie intensywności zabarwienia papierka odpowiedz na pytania.HCl , H₂CO₃,H₃PO₄
a) Który z kwasów miał najwyższe pH ?
b) W którym roztworze było najwięcej jonów H+?
c) Uszereguj podane kwasy zgodnie ze wzrostem odczynu kwasowego ich roztworów .

2)Jak zabarwi sie lakmus po wprowadzeniu do :
a) roztworu środka czyszczącego o pH=3,5
b) roztworu środka czyszczącego o pH=10
c) wody destylowanej o pH = 7

1

Odpowiedzi

2012-08-23T14:32:55+02:00

Zadanie 1.

 

a) najwyższe pH miał kwas węglowy H₂CO₃

 

b) najwięcej jonów H⁺ było w roztworze kwasu fosforowego (V) H₃PO₄

 

c) H₂CO₃, H₃PO₄, HCl

 

 

Zadanie 2.

 

a)  lakmus zabarwi się na czerwono

 

b) lakmus zabarwi się na niebiesko

 

c) lakmus zabarwi się na niebiesko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

1 1 1