1)oblicz jakie jest napięcie skuteczne prądu przemiennego w sieci do której przyłączono kuchenkę mikrofalową o mocy P=1000W jeżeli płynie przez nią prąd o natężeniu skutecznym Isk=4,35A. Oblicz maksymalna wartość natężenia prądu płynącego przez kuchenkę i maksymalną wartość napięcia w sieci zasilającej.
2)Trzy oporniki o oporach R1=10Ω R2=14Ω R3=12Ω
połączono szeregowo i przyłączono do źródła o napieciu U=12V.Oblicz:
a)opór zastępczy oporników
b)natęzenie prądu w obwodzie
c)napięcie na każdym z oporników

1

Odpowiedzi

2009-11-19T12:17:31+01:00
1)
P=1000W
Isk=4,35A
Usk, Um, Im-?
P=Usk*Isk
Usk=P/Isk=1000W/4,35A=230V
Um=√2*Usk=√2*230V=325V
Im=√2*Isk=√2*4,35A=6,2A
2)
R1=10Ω
R2=14Ω
R3=12Ω
U=12V
Rz, I, U1-3-?
Rz=R1+R2+R3=10+14+12=36Ω
I=U/Rz=12V/36Ω=0,33A
U1=I*R1=0,33*10=3,3V
U2=0,33*14=4,6V
U3=0,33*12=4V
suma daje 11,9V ale to wynika z zaokrąglenia wartości prądu