Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T14:59:49+01:00
* ur. ok. 8-4 p.n.e.
* jedyny syn robotniczej rodziny
* cieśla
* po osiągnięciu dorosłości nie kontynuuje tradycji rodzinnych, angażuje się w politykę
* krzewi wywrotową ideę polityczną głoszącą w ogólnych zarysach obowiązek pomocy ubogim przez dzielenie się majątkiem, wolność każdego człowieka (co implikuje zniesienie niewolnictwa) oraz domaga się usunięcia handlu z miejsc kultu (co implikuje zmniejszenie a w perspektywie i być może zanik dochodów kapłanów). Jego idee uznane są za wywrotowe.
* za działalność polityczną niezgodną z interesami rządzących zostaje skazany na śmierć przez ukrzyżowanie
* zm. ok. 30-33 n.e.
* pośmiertnie otoczony rosnącym z czasem kultem efektem którego było powstanie wierzeń religijnych związanych z postacią Jezusa
* postać na trwałe wpisana w historię i wywierająca do dziś ogromny wpływ na różne religie oraz postawy etyczne

Jeden z pierwszych socjalistów, człowiek o bezkompromisowym podejściu do swoich przekonań. Niewątpliwa postać historyczna. Sporo mam dla niego szacunku. Po odrzuceniu religijnego garba, jaki temu człowiekowi przyprawiono, pojawia się obraz polityka z pasją i odwagą głoszącego potrzebę zmian i reform służącym poprawie warunków bytowych ludzi najbiedniejszych i pochodzących z marginesu, wykluczonych. Trybun ludowy, którego energia i przesłanie jest aktualne i żywe do dziś
2 5 2