Przekształć wyrażenie w postaci jak najprostszej sumy algebraicznej:

b) (3+2b)(1-b+5c)
c) (a-√2)(b+√2)
d) a-b-(b-a)(-2+a)/2 (to jest ułamek (b-a)(-2+a)/2)
e) 5-(2√2x+√2+√8)(x-√8)
f) (-2xy)²-(1-x²)(y²-1)+2xyZapisz w postaci sumy algebraicznej:

a) (5+p)²
b) (1-4x)²
c) (2/a+3a)²
d) (m²-2k)²
e) (v+√3)²
f) (2y√2-3)²
g) (4-b/2)(4+b/2)
h) (t-√5)(t+√5)


Zapisz w postaci sumy algebraicznej:

* (a+b)(b+a)
* (-a-b)²
* (-a+b)²
* (a-b)(b+a)

Zapisz w postaci iloczynu:

* 1/9-a²
* 25x²-y⁴
* 100m²-4/n²
* p²/16-2


(te liczby łamane np. 1/9 to ułamek:))

Proszę o pomoc!!!!!!!!!!będę bardzo bardzo bardzo bardzo wdzięczna!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T21:51:52+01:00
Przekształć wyrażenie w postaci jak najprostszej sumy algebraicznej:

b) (3+2b)(1-b+5c)=3-3b+15c+2b-2b²+10bc=3-b+15c-2b²+10bc
c) (a-√2)(b+√2)=ab+a√2-b√2-2
d) a-b-(b-a)(-2+a)/2 (to jest ułamek (b-a)(-2+a)/2)=(-2b+ab+2a-a²)/2
e) 5-(2√2x+√2+√8)(x-√8)=5-(2√2x²-2√16x+√2x-√16+√8x-8)=
5-2√2x²+8x-√2x+4-2√2x+8=17-2√2x²+8x-3√2x
f) (-2xy)²-(1-x²)(y²-1)+2xy=4x²y²-y²+1+x²y²-x²=5x²y²-y²+1-x²Zapisz w postaci sumy algebraicznej:

a) (5+p)²=25+10p+p²
b) (1-4x)²=1-8x+16x²
c) (2/a+3a)²=4/a² +12+9a²
d) (m²-2k)²=m⁴-4km²+4k²
e) (v+√3)²=v²+2√3+3
f) (2y√2-3)²=8y²-12y√2+9
g) (4-b/2)(4+b/2)=16-b²/4
h) (t-√5)(t+√5)=t²-5


Zapisz w postaci sumy algebraicznej:

* (a+b)(b+a)=a²+2ab+b²
* (-a-b)²=a²+2ab+b²
* (-a+b)²=a²-2ab+b²
* (a-b)(b+a)=a²-b²

Zapisz w postaci iloczynu:

* 1/9-a²=(1/3-a)(1/3+a)
* 25x²-y⁴=(5x-y²)(5x+y²)
* 100m²-4/n²=(10m-2/n)(10m+2/n)
* p²/16-2=(p/4-√2)(p/4+√2)