Zapisz wyrażenia, nie używając nawiasów. Zredukuj wyrazy podobne.
a) 2a-5b+(7-3a-2b)
b)-(6st +2s)+4st+2s
c) (3m+8n-9)+(15-5m-n)
d) (-xy+5y-x)-(xy+2x-y)
e) 4-14x-(2x³-5x+3)
f) (-4a³+7a²-1)-(2a²+3a-1)

Uporządkuj jednomiany.
a) 3a×2b
b) 6x × 4x × 1/3y
c) -45m² × 0,2mn × 2n³
d)12a³× (-3/4a²b²) × (-1/9b)
e) 2√2xyz × (-√6x²z³) × 3z
f) -0,1k × 0,2l³m² × (-0,3klm)

3

Odpowiedzi

2009-11-19T16:43:22+01:00
2a-5b+(7-3a-2b)= 2a-5b+7-3a-2b = -a -7b + 7
-(6st +2s)+4st+2s = -6st -2s + 4st + 2s= -2st
(3m+8n-9)+(15-5m-n)= 3m+8n-9+15-5m-n= -2m+7n+6
(-xy+5y-x)-(xy+2x-y)= -xy+5y-x-xy-2x+y= -2xy+6y-3x
4-14x-(2x³-5x+3)= 4-14x-2x³+5x-3=-9x+1-2x³
(-4a³+7a²-1)-(2a²+3a-1)= -4a³+7a²-1-2a²-3a+1=5a²-3a-4a³

a) 3a×2b= 6ab
b) 6x × 4x × 1/3y= 8x²y
c) -45m² × 0,2mn × 2n³= 18m³n⁴
d)12a³× (-3/4a²b²) × (-1/9b)= a⁵b³
e) 2√2xyz × (-√6x²z³) × 3z= co tu jest pod pierwiastkiem?
f) -0,1k × 0,2l³m² × (-0,3klm) = 0,006k²l⁴m³
2 3 2
2009-11-19T16:45:02+01:00
A) 2a-5b+(7-3a-2b)=2a-5b+7-3a-2b=-a-7b+7
b)-(6st +2s)+4st+2s=-6st-2s+4st+2s=2st
c) (3m+8n-9)+(15-5m-n)=45m-15m²-3mn+120n-40mn-8n²-135+45m+9n=90m-15m²-43mn+129n-8n²-135
d) (-xy+5y-x)-(xy+2x-y)=-xy+5y-x-xy-2x+y=-2xy+6y-3x
e) 4-14x-(2x³-5x+3)=4-14x-2x³+5x-3=19x-2x³
f) (-4a³+7a²-1)-(2a²+3a-1)=-4a³+7a²-1-2a²-3a+1=-4a³-5a²-3a

co do przykładu C nie jestem pewna, a reszta jest raczej ok... ;p

a) 3a×2b=6ab
b) 6x × 4x × 1/3y=8x²y
c) -45m² × 0,2mn × 2n³=18m³n⁴
d)12a³× (-3/4a²b²) × (-1/9b)=a⁵b³
2 3 2
2009-11-19T19:21:55+01:00
A)2a-5b+(7-3a-2b)= 2a-5b+7-3a-2b = -a -7b + 7
b)-(6st +2s)+4st+2s = -6st -2s + 4st + 2s= -2st
c)(3m+8n-9)+(15-5m-n)= 3m+8n-9+15-5m-n= -2m+7n+6
d)(-xy+5y-x)-(xy+2x-y)= -xy+5y-x-xy-2x+y= -3x-2xy+6y
e)4-14x-(2x³-5x+3)= 4-14x-2x³+5x-3=-2x³-9x+1
f)(-4a³+7a²-1)-(2a²+3a-1)= -4a³+7a²-1-2a²-3a+1=-4a³+5a²-3a
2.
a) 3a×2b= 6ab
b) 6x × 4x × 1/3y= 8x²y
c) -45m² × 0,2mn × 2n³= 18n⁴m³
d)12a³× (-3/4a²b²) × (-1/9b)= a⁵b³
e) 2√2xyz × (-√6x²z³) × 3z= -6√12x³yz⁵=-12√3x³yz⁵
f) -0,1k × 0,2l³m² × (-0,3klm) = 0,006k²l⁴m³
2 3 2