Po jednym przykładzie ;)
wyrażenia algebraiczne

Zad.1 Wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne.

h) (ab-a) (2ab+6a)=

Zad.2 Zapisz w postaci sumy algebraicznej pole:
a) prostokąta o bokach x+5 i x-2
b)trapezu o podstawach x, x+2 i wysokości x+1

3

Odpowiedzi

2009-11-19T16:52:59+01:00
Zad.1
h)(ab - a) (2ab + 6a)
= 2a²b²- 2a²b+6a²b-6²a=
=2a²b²+4a²b-6a²=
=2(a²b²+2a²b-3a²)

zad2.
a)P=a*b
P=(x+5) (x+2)
P=x²+5x+2x+10
P=x²+7x+10

b)P=½(a+b)*h
P=½(x+x+2)*(x+1)
P=½(2x+2)*(x+1)
P=(x+1)*(x+1)
P=x²+x+x+1
P=x²+2x+1
2009-11-19T17:09:34+01:00
Zad 1

(ab-a) (2ab+6a)= 2a²b²+6a²b-2a²b-6a²=2a²b²+4a²b- 6a²=
= 2(a²b²+2a²-3a²)

Zad.2

a) P=(x+5)(x-2)=x²-2x+5x-10= x²+3x-10
b) P=½(x+x+2)(x+1)=½(2x+2)(x+1)=½(2x²+2x+2x+2)=x²+x+x+1=x²+2x+1


PS. Kolega który rozwiązał zadanie jako drugi ma błąd w zadaniu 2 przykładzie a. Źle przepisał równanie i wyszedł inny wynik.
P=(x+5) (x+2) (a powinno być x - 2)
2009-11-19T18:36:10+01:00
Zad.1
h)(ab - a) (2ab + 6a)
= 2a²b²+6a²b- 2a²b-6a²=
=2a²b²+4a²b-6a²=


zad2.
a)P=a*b
P=(x+5) (x+2)
P=x²+2x+5x+10
P=x²+7x+10

b)P=½(a+b)*h
P=½(x+x+2)*(x+1)
P=½(2x+2)*(x+1)
P=2*½(x+1)*(x+1)
P=x²+2x+1