W domu włączono jednocześnie dwie żarówki o mocy 100 watów każda. Pralkę automatyczną o mocy 2000watów.. Telewizor o mocy 120watów. Komputer 1200watów. Czajnik elektryczny 1500watów. Zabezpieczone bezpiecznikiem 26A. Czy można podłączyć jeszcze odkurzacz 1500 watów i żelazko 1000watów. Jaki jest koszt użytkowania tych urządzeń (żarówki, pralki, telewizora, komputera i czajnika) przez 2godziny dziennie przez cały miesiąc (30dni)

1

Odpowiedzi

2009-11-19T18:14:00+01:00
P - łączna moc włączonych odbiorników =
= 2 razy 100 W + 2000 W + 120 W + 1200 W + 1500 W = 5220W
U - napięcie w instalacji domowej = 230 V
P = UI
I - prąd w obwodzie = P/U = 5220/230 = 22,7 A
po dołączeniu odkurzacza i żelazka łączna moc wynosi
5220 W + 1500 W + 1000 W = 7720 W
I - prąd w obwodzie = P/U = 7720/230 = 33,6 A
bezpiecznik się przepali ponieważ ma 26 A
Q₁ - energia pobrana przez żarówki = 200 razy 2 = 400 Wh
Q₂ - energia pobrana przez pralkę = 2000 razy 2 = 4000 Wh
Q₃ - energia pobrana przez telewizor = 120 razy 2 = 240 Wh
Q₄ - energia pobrana przez komputer = 1200 razy 2 = 2400 Wh
Q₅ - energia pobrana przez czajnik = 1500 razy 2 = 3000 Wh
ponieważ koszt energii rozliczany jest w kWh to:
Q₁ = 400 Wh = 0,4 kWh razy 30 = 12 kWh
Q₂ = 4000 Wh = 4 kWh razy 30 = 120 kWh
Q₃ = 240 Wh = 0,24 kWh razy 30 = 7,2 kWh
Q₄ = 2400 Wh = 2,4 kWh razy 30 = 72 kWh
Q₅ = 3000 Wh = 3 kWh razy 30 = 90 kWh
Nie podajesz w zadaniu ile należy zapłacić za kWh
jeżeli jest podane to pomnóż każdy z tych Q₁ do Q₅ przez koszt 1 kWh i wyjdzie ci koszt do zapłaty