Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.

a) W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85% członków klubu Tęcza. Stanowili oni 17% wszystkich uczestników zawodów. Ilu uczniów startowało w tych zawodach?

b) Do klubu Tęcza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole. ilu uczniów jest w tej szkole? O ile procent mniej jest w tej szkole chłopców niż dziewcząt?

c) po sukcesie na zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 osób. O ile procent wzrosła liczba członków Tęczy?

3

Odpowiedzi

2009-11-19T18:05:40+01:00
A. 85%8 60 = 17% *z
51 = 17% *z
z = 300
b.10% *x =24
x=240
20% * y = 36
y = 108
x+y= 240 + 180 = 420
liczba uczniów w szkole
x-y = 240 - 180 = 6
różnica miedzy ilością dziewczyn a liością chłopców
420 *z% = 60
420z = 6000
z = 14 2/7%
c. 60* x% = 60 + 84
60x = 1400
x = 240
240\5 - 100% = 140%
2009-11-19T18:08:05+01:00
Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.
a) W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85% członków klubu Tęcza. Stanowili oni 17% wszystkich uczestników zawodów. Ilu uczniów startowało w tych zawodach?
metodą "na krzyż"
x- 85%
60 - 100%
x = 51 (tyle uczniów wzieło udział w zawodach z tego klubu)

17% - 51
100% - x
x=300 (tyle wszystkich uczniów startowało w zawodach)

b) Do klubu Tęcza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole. ilu uczniów jest w tej szkole? O ile procent mniej jest w tej szkole chłopców niż dziewcząt?

jest więc 36:20%=180 chłopców oraz 24:10% = 240 dziewcząt.
W szkole jest zatem 240+180 osób = 420.
Chłopców jest mniej o 240-180 podzielić na 240 *100% = 25\%

c) po sukcesie na zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 osób. O ile procent wzrosła liczba członków Tęczy?

liczba członków klubu wzrosła do 84 czyli wzrosła o 84 - 60 = 24 osoby.
60 / 100% = 24 / x
x = 24 * 100% / 60 = 40%

Odp. Liczba członków klubu wzrosła o 40%
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T18:09:28+01:00
36+24=60

a)

60 to 100%
x to 85 %

x=(60*85%)/100%=51 członków klubu Tęcza wzięło udział w zawodach lekkoatletycznych

b)

24 to 10%
x to 100%
x=(24*100%)/10%= 240 ilość dziewcząt w szkole

36 to 20%
x to 100%
x=(36*100%)/20%= 180 ilość chłopców szkole

240+180=420 uczniów jest w tej szkole

240-180=60
(60/240)*100%=1/4 *100%=25% o tyle procent mniej jest w tej szkole chłopców niż dziewcząt


c)
84+60=144
(84/60)*100%=140%